Ta kontakt


Ditt navn: 
E-postadresse:    Send en kopi til denne adressen
Gjenta e-postadresse: 
Emne:  Bilder: Jonetta Evertsdatter (1889-1950) min farmor og min farfar Ingevart Johnsen (1886-1956) med noen av sine barn.
Kommentarer: