Rana Bygdebok, bind 3, Mo Prestegjelds gardshistorieKildeinformasjon