Lødingen, Tjeldsund, Tysfjords historie. Gards og slektshistorie for Løding.Kildeinformasjon